.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Sunday, July 12, 2009

Rafsanjani to Speak to Friday Prayers. A call to Attend.حضور آیت الله هاشمی در نمازجمعه این هفته به عنوان امام جمعه که در دانشگاه تهران برگزار می شود قعطی شده است٬ سید محمد
خاتمی و میرحسین موسوی نیز در این مراسم حضور خواهند یافت. اطلاع رسانی کنید تا با برپایی یک موج سبز بی سابقه در برگزاری نمازجمعه این هفته تهران چشم ایران و جهان را از دامنه پرشور آن به حیرت درآوریم. متوجه باشید که حضور در نمازجمعه نیازی به مجوز ندارد٬ مورد توجه رسانه های مختلف داخلی و خارجی است٬ مردم جهان می توانند عکس ها و تصاویر زنده آن را ببینند٬ این برنامه از تمامی شبکه های داخلی و خارجی رادیو و تلویزیونی پخش می شود٬ امکان درگیری در این مراسم صفر است چون یک فریضه سیاسی و عبادی است و خطیب جمعه نیز این حق را دارد که در مورد مسایل روز سیاسی جامعه اسلامی صحبت کند. این فرصت را از دست ندهید٬ اطلاع رسانی کنید و با کمک هم دوباره موجی سبز در تهران ایجاد کنیم تا قوت دل همه ایران شود. این پوستر مقدمه ای است بر حضور همگان در این شور بزرگ ایرانیان آزاده خواه و اصلاح طلب


Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin