.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Friday, July 03, 2009

Farid Zakaria on Iran: Time is not on Ahmadinejad's side. CNN article

در حالی که به نظر می رسد که غرب راههای زیادی ندارد, خود دولت ایران راههای کمتری در اختیار دارد. اقتصاد ایران در شرایط بسیاربدی قرار دارد, و رژیم در بدترین وضعیتش اززمان انقلاب به سر می برد. حامیان دولت ایران درلبنان و عراق , خود وضع فعلی اشان در حال خیلی بدتر از انتظارمی باشد
فرید زکریا خبرنگار سی ان ان درمورد ایران: رژیم ایران دیکتاتوری لختی شده است.

سه سیاستمدار سرشناس ایرانی نتیجه انتخابات ایران را نپذیرفتند و دولت احمدینژاد را نا مشروع خوانده اند. این درحالی است که احمدی نژاد می خواهد ماه دیگر رسمأ برای چهار سال دیگر رییس جمهورییت خود را ادامه بدهد. کاندید رییس جمهور, مهدی کروبی, نامه ای به روزنامه حضب گروه سیاسی خودش اعلام کرده است که دولت احمدی نژاد را غیر قانونی است ,و با مردم ایران با جان خود می ایستد. در پاسخ اعلامییه ایشان, دولت ایران روزنامه کروبی را بست.

رقیب اصلی احمدی نژاد, میر حسین موسوی, همچنین در روز چهاریشنبه پیش دولت ورسانه های دولتی را مورد انتقاد قرار داده است و اضحار کرده که آنها فضای کشور را کودتا مانند کرده اند. رییس جمهور سابق ایران, محمد خاتمی, مردم ایران را به ادامه مبارزه با این تقلب خواند و گفته است که هنوز همۀ درها بسته نشده است.

نویسنده و تجزیه گر سی ان ان با سی ان ان مصاحبه می کند:

سی ان ان: نتیجه نهایی انتخابات ایران چه خواهد شد؟
زکریا: وضع خیلی سیال است. اعتراض کننده آقای میر حسین موسوی هستند و رییس جمهور سابق ایران آقای خاتمی, و آنها دولت را مورد انتقاد قرار می دهند که انتخابات را ربوده اند. این یک حد مخالفت فوقاٌلاده ای است دربالاترین ردیفهای سیاسی ایران. به احتمال خیلی زیاد, رژیم قدرت خودش را برای حالا حفظ خواهد کرد. ولی حکومت ایران حالت دیکتاتوری عریانی به خود گرفته است و نمای دموکراتیک و اسلامی خود را ازدست داده است, که از ارزشهای خیلی مهم کشوربه شمار می رفت.

سی ان ان: ولی فعالییت هسته ای ایران ادامه دارد؟
زکریا: دقیقاً. ما هنوز با ایران مشکل داریم, و باید با مواجه شدن با آن ستراتژی داشته باشیم. فعالییتهای هسته ای هنور در حال رشد است, و با قبول نکردن مذاکره کاری برای متوقق کردن برنامه هسته ای انجام نمی شود. در عین حال, این اشتباه هست که ما بگوییم که در ایران اتقاقی نیقتاده است و واقعییت جدا شدن قدرت در ایران را نادیده بگیریم.

سی ان ان: پس چه باید کرد؟
زکریا: من می گوییم هیچکار. بی عملی هم خودش می تواند ستراتژی باشد. پنج قدرت یو ان و آلمان به ایران پیش از این جریانها پیشنهاد خیلی زیادی برای ادامه مذاکره داده بودندو.ایران تاکنون پاسخ نداده است. مرحله بعدی با ایران است. تا آن موقع, غرب می تواند به ساختن حمایت از تحریم بیشتر به ایران ادامه بدهد. تا ما از تهران جوابی نشنویم, دلیلی برای صحبت با ایران نداریم.

سی ان ان: آیا این صحبت نکردن ما ازجای ضعف است, چون ما چاره دیگری نداریم؟
زکریا: خیر. چون در حالی که به نظر می رسد که غرب راههای زیادی ندارد, خود دولت ایران راههای کمتری در اختیار دارد. اقتصاد ایران در شرایط بسیاربدی قرار دارد, و رژیم در بدترین وضعیتش اززمان انقلاب به سر می برد. حامیان دولت ایران درلبنان و عراق , خود وضع فعلی اشان در حال خیلی بدتر از انتظارمی باشد. بگزار رهبر و احمدی نژاد تصمیم بگیرند که می خواهند چه کار بکنند. گذشتن وقت به نفع احمدی نژاد نیست.

سی ان ان: نظر شما راجب به حمله جنگی به ایران چه است؟زکریا: این خیلی عجیب خواهد بود اگر که ما به ایران حمله بکنیم, چرا که حمله به ایران در حال حاضر یعنی حمله به مردم ایران. حالا که درون ایران را دیدیم , موسوی با حامیانش نشان داده اند که می خواهند برخورد نرمتر با دنیا داشته باشند, و خیلی از ایرانی های دیگر در زژیم این را هم نشان داده اند. موسوی بارها احمدی نژاد را در مورد سیاست خارجی اش انتقاد کرده بود که چرا احمدی نژاد اینقدر تند بود. بنابراین جواب ما در سوال اینکه آیا در ایران اشخاصی با دید میانه ور وجود دارد؟ پاسخ : بله, میلیونها.
For the english translation, please go to link below:
meast/07/02/zakaria.iranoutcome/index.html

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin