.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Sunday, July 19, 2009

Pressing Charges Against Ahmadinejad in the International Criminal Court


در خصوص جنبش اعتراضی مردم ایران، باید ها و نبایدهاو چشم انداز این جنبش، با پروفسور حمید دباشی، استاد ایرانی دانشگاه کلمبیا و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای این دانشگاه به گفتگو نشستیم. وی که از چهره های دانشگاهی نهضت ضد جنگ آمریکاست، "جنبش سبز" را نقطه عطفی در فرهنگ سیاسی ایران می داند و می گوید: "خانواده کشته شدگان حوادث اخیر باید در دادگاه بین المللی جنایی اقامه دعوی کنند تا این دادگاه، همانند مورد سودان، برای محمود احمدی نژاد هم حکم جلب صادر کند".
این گفتگو در پی می آید.

آقای دباشی، در یک نگاه کلی احساس و نظر شما در مورد تحولات جاری در ایران که به کشته شدن دهها تن و بازداشت هزاران نفر منجر شده و نیز جنبش اعتراضی که پس از انتخابات شکل گرفته، چیست؟
احساس اولم، احساس غرور تعلق به ملتی است که مصداق شعر مولانا است :خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش / بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. احساس همدردی با خانواده های جوانان معصومی که با شقاوت کشته شدند؛ به جرم ازادی خواهی. احساس تعلق به صدها، بلکه هزاران مرد و زن دلیر و فرزانه ای که در بند این حکومت بیدادند. احساس می کنم ما در برهه ای حیاتی در تاریخ پر فراز و نشیب خودمان هستیم. فکر می کنم نهضت سبزی که ما امروز شاهد آن هستیم، نقطه عطفی در فرهنگ سیاسی ماست و ما در بدو نهضت کسب آزادیهای مدنی خودمان هستیم. من به این نهضت، نه بعنوان یک انقلاب دیگر که به صورت شروع جنبش احقاق حقوق مدنی و شهروندی نگاه می کنم؛حقوقی ابتدایی و بدیهی ای که بدون آن صرف اطلاق لفظ "جمهوری" معنی خود را از دست می دهد.

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/july
/19//-cc536d3f6d.html

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin