.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Wednesday, June 24, 2009

Tips on Interfacing with the Basijis

من این مقاله را دیدم, در سایت گذاشتم. خودتان بخوانییند و تصمیم بگیریند که اگر این برای وضعییت شما مناسب هست یا نه.
ممکت هست که جان آنها را نجات بدهد

این پیشنهاداتی است از یک ایرانی-آمریکایی که در نیروههای ضد شورش آمریکا کار کرده است. ایشان ودییوههای حمله بسیجیها را برسی کرده اند و این یاداشتها را نوشتند که چگونه با بسیجیهای در حال حمله به شخضی هستند, مواجه بشود. لطفا این یاداشتها را ترجمه بکنید و پخش بکنید. شاید جان آنها را نجات بدهد.

راههای مواجه با بسیجیها:

حمله ضد شورش.
وقتی که ضد شورشیها شخصی را می گیرند, بهترین راه آزاد شدن, بدن را تاب دادن شدید به همه جهت هستش. یادتان باشد, نیروها باید بتوانند که شما رابا یک دست نگه بدارند, یعنی در این صورت فقط یک دست آزاد دارند که با آن شما را بزنند.

حمله با موتور سیکلت
نیروههای بسیج ایرانی موتور سوار, از روشهای حمله و بدست آوردن استفاده می کنند, که بیشتر از همه به منظور ایجاد ترس و وحشت است تا چیز دیگری. از همین روش برای بر خورد با افراد طالب برابری با افراد نژاد سیاه پوست در آمریکا استفاده می شده است. امر مثبت موتور سواری اینست که موتور جاهایی را که ماشین نمی تواند برود, می تواند برود. ولی موتور سوار زورش کمتر است.

بهترین راه مواجه با موتور سوار, استفاده از میخ برای پنچر کردن چرخ آنها است. می توان دو تا میخ با زاویه 65 درجه به هم بست. این میخهای به هم بسته شده را روی زمین بریزید, در عرض چند دقیقه پنچر می شود.

گاز اشک آور
یک پارچه ای را با سرکه خیس بکنید, این شما را از گاز اشک آور محافظت می کند. بینی و دهان را با پارچه خیس بپوشانید, و به اندازه کافی آب به همراه دهشته باشید که چشمانتان را بشویید در احتمال بر خورد با گاز اشک آور. می گویند که بوی دود به اثر گاز اشک آور کمک می کند. این صحط ندارد و فقط تآثیر گاز اشک آور را شدیدتر می کند. دود بوی بدی هم می دهد.

چوب باتن
نیروههای ضد شورش در نحوه استفاده از چوب بتان آموزش دیدند. می دانند که ضرب و شتم یک نشانه ساکن آسان است, و زدن یک نشانه درحال فرار ساده تر است. زدن یکی با بتان مسله تنظیم زمان است. بد ترین کاری که می توانی بکنی این است که از بسیجی بتوندار فرار بکنی. این عمل به بتوندار وقت تنظیم ضربه اش به شما را می دهد. مأثرترین روش برخورد با بتوندار این است که تنظیم وقت او را به هم بزنی, و به جهت او حرکت بکنی. بله درست است. اول فرار بکنید,و بعد دور بزنید و به جهت او حرکت بکنیید.

جمع شدن
نیروههای بسیجی بهترین نتیجه را می گیرند وقتی که جمعییت را از هم جدا کرده اند. بد ترین شرایط برای نیروی ضد شورش جمعییتی است, که جدا نا پذیر می باشد. دیستها را به هم قفل بکنیید و نگذارید به هیچ وجه شما را از هم جدا بکنند.

فقط یک چند تا نظر. ترجمه بکنیید و پخش بکنیید.

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin