.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Thursday, June 25, 2009

Torture of Arrested Civil Rights Activists

شکنجه دسته جمعی، منظم و هر روزه بازداشت شدگان اخير در کمپ کهريزک، مجموعه فعالان حقوق بشر
صدها شهروند بازداشت شده اعتراضات اخير شهر تهران در کمپ کهريزک به صورت روزمره تحت بدرفتاری و شکنجه قرار دارند.
کمپ غيرقانونی کهريزک واقع در شهرسنگ از توابع شهرری استان تهران که حدود هشت سال قبل در عمليات موسوم به "جزيره" مربوط به پاکسازی منطقه خاک سفيد تهران برای اولين بار مورد بهره برداری قرار گرفت با توسعه و ساخت و ساز به محلی برای نگهداری بازداشت شدگان طرح موسوم به امنيت اجتماعی تبديل شد
اين کمپ غيرقانونی که روند ساخت و ساز آن به خصوص از دو سال پيش شدت گرفته است با شروع اعتراضات اجتماعی گسترده در تهران پس از اعلام نتايج انتخابات دوره دهم رياست جمهوری باری ديگر نقشی محوری اما پنهان يافته است.
صدها بازداشت شده درگيريهای خيابانی روزهای اخير تهران بنا به ارگان بازداشت کننده در اماکن مختلفی اعم از بندهای مختلف زندان اوين تا بازداشتگاههای بسيج محلات و اماکن ديگر توزيع شده اند.يکی از مهمترين اماکن که تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان را در خود جای داده کمپ غيرقانونی کهريزک است که به دليل عدم شناخت رسانه ها و افکار عمومی از ديده بانی جامعه پنهان مانده است.
بنابر گزارشات دريافتی از تنی از زندانيان اين کمپ که اخبراً به زندان قزل حصار منتقل شده اند. در محدوده يک سالن، ۸ اتاق، ۲ سالن قرنطينه، ۴ سوله فلزی، جمعيتی در حدود ۹۲۰ نفر که دو سوله فلزی آن به خانمهای بازداشت شده تعلق گرفته است، (گنجايش اين دوسوله در حدود ۲۰۰ نفر است) نگهداری می شوند.
شاهدين عنوان می دارند همچون زمان طرح موسوم به ارتقای امنيت اجتماعی، بازداشت شدگان در اين مکان در بدو ورود مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند، فضای اختصاصی به هر فرد کمتر از يک متر مربع است، تغذيه در هر روز شامل دو وعده جيره می شود و کماکان سيب زمينی بعنوان غذای اصلی در اين مکان توزيع می شود.
بنا بر شناخت اين مکان حاصله از تحقيقات ميدانی پيشين و مدعيات شاهدان، نيروهای پليس امنيت بصورت منظم و هر روزه تحت عنوان "جيره کتک" با يورش به اتاقها و يا به صف کردن بازداشت شدگان در محوطه محصور به سيم خاردار اين مکان، اقدام به ضرب و شتم شهروندان زندانی می نمايند. در اين مکان طی دو سال اخير دست کم ۱۴ زندانی بر اثر خشونت بی حد و حصر نيروهای نظامی يا عدم رسيدگی پزشکی جان خود را از دست داده اند. هر چند مجموعه امکان تائيد جان باختن فردی از سری بازداشت شدگان اخير در اين مکان را ندارد اما کماکان اين موضوع بنابر شرايط و اهداف ساخت کمپ و مديريت چند ساله آن محتمل است. همچنين گزارش شده است نيروهای امنيتی مستقر در اين مکان به صورت گروهی به بازجويی و فيلمبرداری از شهروندان محبوس در اين مکان می پردازند.
لازم به ذکر است اين مکان در اختيار بخش پليس امنيت نيروی انتظامی است و هيچگونه نظارتی بر کمپ وجود ندارد

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin