.comment-link {margin-left:.6em;}
My Photo
Name:

I am another Iranian striving for Human Rights and Democracy. read and sign the petition Please support the IRANIAN WOMENS' ONE MILLION SIGNATURES CAMPAIGNto change the discriminatory laws against women in Iran.

Thursday, June 25, 2009

Labor Unions striking in Solidarity with Iran

فراخوان کنفدراسيون بين المللی سنديکاها به تظاهرات همزمان جهانی برای پشتيبانی از آزادی سنديکاليست های زندانی و همبستگی با مردم ايران
فراخوان برای شرکت در تظاهراتجمعه ۲۶ ژوئن در بروکسل در برابر سفارت جمهوری اسلامی ايران
هموطنان عزيز
کنفدراسيون بين المللی سنديکاها به عنوان بزرگترين مرکز سنديکايی با ۱۷۰ ميليون عضو در ۱۵۷ کشور جهان، از طريق دبير کل اين تشکل آقای « گی ريدر» برای همبستگی با مبارزات مردم ايران اعلام کرد که " استفاده حکومت ايران از خشونت در برابر تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و صلح جويانه مردم محکوم است و بايد مسئولينی که از بکار گيری خشونت برای کشتن و زخمی کردن متعرضين استفاده کرده اند در برابر قانون جوابگو باشند. دمکراسی حق مردم ايران است. ما از حاکمان ايران می خواهيم که به اين حق و حقوق که در عرصه بين المللی شناخته شده است، احترام بگذارند
بطور همزمان در تاريخ جمعه ۲۶ ژوئن ساعت يک بعد از ظهر قرار است تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ايران در بلژيک، هلند و فرانسه و نيز در چهار گوشه ديگر جهان برای همبستگی با سنديکاليست های مبارز ايرانی چون منصور اسانلو و مددی از سنديکای اتوبوسرانی تهران و... و نيز برای همبستگی با مبارزات مردم ايران برگزار شود.
ما، بعنوان ايرانيان ساکن بلژيک ازهمه هموطنان در بلژيک دعوت می کنيم که در اين حرکت اعتراضی که تنها برای همبستگی و پشتيبانی از آزادی سنديکاليست های زندانی و نيز دفاع از خواستهای مردم کشورمان سازماندهی شده، فعالانه شرکت کنند.
نشانی : بروکسل- مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايرانتاريخ : جمعه ۲۰۰۹/۰۶/۲۶- ساعت ۱۳بعداز ظهر
Avenue Franklin Roosevelt, 15 1050 BXL
ايرانيان ساکن بلژيک

Links to this post:

Create a Link

<< Home

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin